Xe ben

Showing all 9 results

Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 11,8 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 10,25 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 13,35 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 3,49 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 3,49 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 4,99 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 6,5 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 7,8 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 7,9 tấn