Xe tải nhẹ

Showing all 5 results

Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 1,9 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 2.490 kg
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 2,3 tấn
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 800 kg
Giá bán: Liên hệ
  • Tải trọng: 990 kg